คำแนะนำในการใช้ชีวิตเมื่อเป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD)

เส้นทางการบำบัดทดแทนไตจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนการบำบัดทดแทนไต เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่แข็งแรงและสมบูรณ์ขณะที่ทำการรักษาโรคไตเรื้อรัง (CKD)

หาคำตอบสำหรับคุณ

ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อทำให้คุณมั่นใจกับเส้นทางการรักษา

สำรวจทางเลือกต่าง ๆ ของคุณ

การฟอกไตไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับทุกคน วิธีใดเหมาะกับคุณ? สำรวจทางเลือกและหาเส้นทางการรักษาสำหรับคุณ

ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขกับการบำบัดทดแทนไต

เรียนรู้ว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างไรตลอดการบำบัดทดแทนไต

0. BAXTER_DTP_Frontpage_Find the Answers You Need.png

หาคำตอบสำหรับคุณ

หลังจากพูดคุยกับแพทย์ คุณอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้รู้สึกสบายใจและมั่นใจในการวางแผนการบำบัดทดแทนไต เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง (CKD) และผลกระทบต่อคุณและร่างกายของคุณ

Illustration of a female doctor speaking with a male patient

สำรวจทางเลือกต่าง ๆ ของคุณ

โรคไตเรื้อรัง (CKD) รักษาได้หลายวิธี ค้นหาเส้นทางการรักษาที่เหมาะสมกับความต้องการทางร่างกาย อารมณ์และวิถีชีวิตของคุณและเตรียมพร้อมเพื่อร่วมเลือกวิธีรักษากับแพทย์ของคุณ

women cycling in the park after dialysis

ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขกับการบำบัดทดแทนไต

การจะมีชีวิตที่เป็นสุขได้ทั้งที่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) จำเป็นต้องมีทางเลือกในเชิงบวก เรียนรู้ว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างไรตลอดการบำบัดทดแทนไตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

투석 환자 돌보기

คุณเป็นผู้ดูแลหรือคนที่คุณรักต้องเข้ารับการบำบัดทดแทนไตหรือไม่ ?

การเป็นผู้ดูแลของผู้ป่วยฟอกไตหมายความว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณล่วงหน้า อ่านเพิ่มเติมว่าคุณจะดูแลคนที่คุณรักได้อย่างไร รวมทั้งทำไมการดูแลตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม