การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียม

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียมเป็นทางเลือกการรักษาที่กรองเลือดภายนอกร่างกายโดยใช้เครื่องไตเทียมและตัวกรองที่ผลิตขึ้นที่เรียกว่าตัวกรองเลือด คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียมได้ที่นี่

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียมคืออะไร

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นการบำบัดทดแทนไตชนิดหนึ่งที่กรองเลือดนอกร่างกายโดยใช้เครื่องและตัวกรองเลือด ซึ่งเป็นตัวกรองที่ผลิตขึ้นมาซึ่งทำหน้าที่คล้ายไตเทียม

A picture of a person on the HD machine.

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียมทำอย่างไร ?

หากคุณรับการรักษาการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียม โดยทั่วไป คุณจะเดินทางไปโรงพยาบาลหรือคลินิกไตเทียมสัปดาห์ละ 3 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 3-5 ชั่วโมงขึ้นกับตารางการฟอกเลือดที่แพทย์กำหนดให้ คุณจะได้รับการดูแลโดยพยาบาลหรือแพทย์ตลอดช่วงการรักษาที่นั่น

Illustration of a medical facility

การเลือกชนิดของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียม

ถ้าคุณและแพทย์ตัดสินใจว่าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียมเป็นทางเลือกการรักษาที่ดีที่สุด คุณอาจเลือกระหว่างการรักษาตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน โดยมากแล้วมักจะเลือกการรักษาตอนกลางวัน ช่วงการรักษาจะขึ้นอยู่กับตารางที่ว่างของศูนย์ฟอกเลือด

blood tubes coming out from the arm during dialysis

การเตรียมตัวก่อนรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียม

ก่อนเริ่มการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียม คุณต้องผ่าตัดเพื่อทำเส้นฟอกเลือดโดยการต่อเส้นเลือดดำเข้ากับเส้นเลือดแดงที่แขนเพื่อใช้เป็นทางให้เลือดที่ยังไม่ได้กรองออกมาจากหลอดเลือดผ่านเข้าไปในเครื่องไตเทียม ก่อนที่จะปล่อยเลือดสะอาดไหลกลับเข้าไปในหลอดเลือด

elderly couple discussing their dialysis treatment options

ประโยชน์ของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียม

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียมกระทำภายใต้การดูแลของทีมบุคลากรทางคลินิกที่คอยให้ความช่วยเหลือ นั่นแปลว่าคุณจะมีผู้ดูแลระหว่างการรักษา คุณอาจจะหลับ อ่านหนังสือ ทำงานคอมพิวเตอร์ ฟังเพลง หรือทำอะไรที่เพลิดเพลินได้ รวมถึงมีโอกาสพูดคุยกับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดคนอื่นด้วย

ไปที่ไหนต่อ

PD at home

การล้างไตทางช่องท้อง (PD) ที่บ้าน

การล้างไตทางช่องท้อง (PD) เป็นการฟอกไตที่ทำการรักษาได้เองที่บ้าน เราอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล้างไตทางช่องท้อง

Illustration of medicine taken on conservative care

การดูแลแบบประคับประคอง

หากคุณและแพทย์ตัดสินใจว่าการฟอกไตหรือการปลูกถ่ายไตไม่เหมาะกับคุณ อาจพิจารณาการดูแลแบบประคับประคอง ทีมบุคลากรทางการแพทย์จะดูแลคุณโดยไม่ฟอกไตหรือปลูกถ่ายไต

Illustration of a kidney location in body

การปลูกถ่ายไต

การปลูกถ่ายไตอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยบางคน