การปลูกถ่ายไต

การปลูกถ่ายไตอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยบางคน

Illustration of a kidney transplant

การปลูกถ่ายไตคืออะไร ?

การปลูกถ่ายไตเป็นการผ่าตัดโดยใส่ไตที่แข็งแรงจากผู้บริจาคไว้ในร่างกายของคุณ ไตใหม่นี้จะกรองเลือดและขับน้ำส่วนเกินออกจากเลือดแบบเดียวกับที่ไตของคุณ

zoom in on doctor's hands while he gives a consultation to a patient before dialysis

การปลูกถ่ายไตมีข้อกำหนดอะไรบ้าง

ความสำเร็จของการปลูกถ่ายไตขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง หากคุณมีสุขภาพโดยรวมดี แพทย์อาจตัดสินใจว่าคุณเป็นผู้สมัครที่เหมาะกับการปลูกถ่ายไตและจะแนะนำให้คุณเข้าคิวเพื่อรอปลูกถ่ายไต หรือมองหาผู้บริจาคที่มีชีวิต เช่น สมาชิกในครอบครัว

Doctor explaining the success rate behind kidney transplant

มีแนวโน้มเพียงใดที่จะประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไต ?

จากการรายงานของเครือข่ายการปลูกถ่ายและจัดหาอวัยวะแห่งชาติ อัตราความสำเร็จหลังการปลูกถ่ายไตด้วยไตจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตคือร้อยละ 97 ใน 1 ปีหลังการผ่าตัด และร้อยละ 86 ใน 5 ปีหลังการผ่าตัด เช่นเดียวกันอัตราความสำเร็จของการปลูกถ่ายไตด้วยไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้วเป็นร้อยละ 96 ใน 1 ปีหลังการผ่าตัด และร้อยละ 79 ใน 5 ปีหลังการผ่าตัด3

Couple discussing benefits of kidney transplant while strolling in a park.

ประโยชน์ของการปลูกถ่ายไต

การปลูกถ่ายไตที่สำเร็จจะทำให้คุณมีชีวิตได้ยาวนานขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าตอนที่คุณฟอกไต คุณจะไม่ต้องรับการฟอกไตหรือต้องจำกัดอาหารมากอย่างที่เคยทำอีกต่อไป  อย่างไรก็ตามชีวิตหลังการปลูกถ่ายไตอาจมีลำบาก คุณอาจต้องใช้เวลาเพื่อฟื้นตัวจากการปลูกถ่ายไต อาจต้องรับประทานยากดภูมิคุ้มกันซึ่งต้องใช้เวลาปรับตัวและต้องมาโรงพยาบาลหลายครั้ง 

การปลูกถ่ายไตมิใช่ไม่มีความเสี่ยง

ไปไหนต่อ ?

PD at home

การล้างไตทางช่องท้อง (PD) ที่บ้าน

การล้างไตทางช่องท้อง (PD) เป็นการฟอกไตที่ทำการรักษาได้เองที่บ้าน เราอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล้างไตทางช่องท้อง

capd small title

การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง (CAPD)

CAPD ทำได้ในที่ทำงาน ที่บ้าน หรือระหว่างการเดินทาง

Illustration of a man and woman sleeping in a bed during at-home peritoneal dialysis

การฟอกเลือดในศูนย์ไตเทียม (In-Centre HD)

คุณอาจต้องการรับการฟอกเลือดที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ไตเทียมใกล้บ้าน