สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง (CKD)

Find_the_answers_you_need_largetile_03.png

โรคไตเรื้อรังเกิดจากการสูญเสียการทำงานของไตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่โรคไตเรื้อรังดำเนินไป ไตจะสูญเสียความสามารถในการกำจัดสารพิษและของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ การสูญเสียการทำงานของไตแบ่งเป็น 5 ระยะ ซึ่งโรคจะค่อยๆดำเนินไปโดยใช้เวลาหลายปี โรคไตเรื้อรังอาจไม่จำเป็นต้องพัฒนาเป็น โรคไตระยะสุดท้ายหรือไตวายเสมอไปขึ้น หากมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การลุกลามของโรคสามารถช้าลงได้

สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง

สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังอาจแตกต่างกันไป และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังบางรายอาจเกิดจากปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ในบทความนี้เราจะพูดถึงสาเหตุหลัก ๆ ที่มักก่อให้เกิดโรคไตวายเรื้อรัง

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคไต

นอกเหนือจากสาเหตุทั่วไปของโรคไตแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง และเกิดการลุกลามของโรคไตวายเรื้อรังอย่างรวดเร็ว เนื่องจากโรคไตวายเรื้อรังในระยะเริ่มต้นมักไม่มีแสดงอาการใด ๆ จึงจำเป็นต้องระบุปัจจัยเสี่ยงและติดตามสุขภาพของแต่ละคน

คำถามที่พบบ่อย