การกินอาหารที่ดีต่อไต

อาหารที่ดีต่อไตจะช่วยทำให้ร่างกายของคุณสมดุลและทำให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพื่อสุขภาพที่ดี

Illustration of a man and woman seated at a table

การเข้าใจว่าขณะรับการบำบัดทดแทนไต คุณควรรับประทานอะไรและไม่ควรรับประทานอะไรเป็นเรื่องสำคัญในการรักษาโรคไตเรื้อรัง การรับประทานอาหารที่เหมาะสม ที่ประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน แร่ธาตุและน้ำเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติขณะรับการบำบัดทดแทนไต คำแนะนำของแพทย์หรือนักโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญ

Mother and daughter cooking kidney friendly recipe for dialysis patient

การปรับการรับประทานอาหารเพื่อการบำบัดทดแทนไต

ในฐานะผู้ป่วยที่กำลังเริ่มการรักษาบำบัดทดแทนไต คุณจำเป็นต้องปรับชีวิตประจำวันหลายอย่าง แพทย์จะแนะนำถึงสิ่งที่ควรรับประทานและควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากไตของคุณไม่สามารถกรองของเสียและของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกายได้ ดังนั้น จึงต้องจำกัดการกินอาหารบางชนิดเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดีและสมดุลตลอดการรักษา

การกินอาหารที่ดีต่อไตไม่ใช่เรื่องยาก

food preparation

แนวทางการรับประทานอาหารเมื่อรับการบำบัดทดแทนไต

ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดทดแทนไตแต่ละคนอาจมีข้อจำกัดทางอาหารต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีแนวทางทั่วไปบางอย่างที่ผู้ป่วยทุกรายควรทำตาม ไม่ว่าจะรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือการล้างไตทางช่องท้อง

Lady on dialysis holding a mug and drinking

แนวทางการกินอาหารที่ขึ้นกับการรักษา

อาหารที่เหมาะสมขณะรับการบำบัดทดแทนไต จะดูจากอายุ น้ำหนัก ระดับการทำงานของไต และชนิดการบำบัดทดแทนไตและภาวะความเจ็บป่วยอื่น เช่น ความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอลสูงหรือเบาหวานด้วย ความต้องการอาหารอาจจะเหมือนกันในผู้ที่รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

ต่อไป

Senior couple stretching

การออกกำลังกายขณะที่รับการบำบัดทดแทนไต

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่จะยังคงแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดีตลอดเส้นทางการรักษา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกกำลังกายขณะที่รับการบำบัดทดแทนไต

travelling while being on dialysis

การเดินทางขณะที่รับการบำบัดทดแทนไต

หลังได้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรัง คุณก็อาจจะยังสามารถเดินทางไปที่ต่างๆ ได้อย่างปกติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางขณะที่รับการบำบัดทดแทนไต

talking with friends while on dialysis

พูดคุยเกี่ยวกับอาการของโรค

การพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอาการของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่อาจช่วยให้คุณสร้างความไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์และการแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างดีไปพร้อมกับการบำบัดทดแทนไต