การเดินทางขณะที่รับการบำบัดทดแทนไต

คุณสามารถเดินทางได้ขณะที่รับการบำบัดทดแทนไต คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการที่ต้องทำเพื่อให้สามารถรักษาได้อย่างปลอดภัยขณะเดินทาง

Illustration of an airplane

มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจำนวนมากที่มีวิถีชีวิตที่ยังต้องเดินทาง อาจจำเป็นต้องเดินทางเพื่อทำงาน ทำธุระของครอบครัวหรือเดินทางท่องเที่ยว คุณอาจต้องมีการเตรียมการพิเศษบางอย่างเพื่อให้คุณเดินทางได้ตามต้องการ

Couple holding a camera while travelling on dialysis

เป็นไปได้ไหมที่จะเดินทางขณะรับการบำบัดทดแทนไต ?

เป็นไปได้ที่ผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไตส่วนใหญ่จะเดินทางและไปรับการรักษาต่อขณะเดินทาง คุณควรปรึกษากับแพทย์ก่อนที่คุณจะวางแผนการเดินทางใด ๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเดินทางอย่างปลอดภัยและช่วยคุณปรับแผนการรักษาของคุณ

Elderly couple pulling a luggage and travelling while on dialysis

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเดินทางขณะที่ฉันอยู่ในคิวของการปลูกถ่ายไต

เป็นไปได้เช่นกันที่จะเดินทางแม้ว่าคุณจะอยู่ในคิวการปลูกถ่ายไต อย่างไรก็ตาม คุณควรแจ้งผู้ประสานงานการปลูกถ่ายไตเกี่ยวกับแผนการเดินทาง เขาจะสามารถแจ้งคุณได้ว่า หากมีไตพร้อมให้ปลูกถ่ายขณะที่ท่านเดินทาง คุณสามารถกลับบ้านได้เร็วพอที่จะรับไตหรือไม่  หากไม่สามารถคุณสามารถเลือกที่จะอยู่ในคิว "รอก่อน" ระหว่างเวลาเดินทางได้ 

Man in sunglasses and fedora hat travelling while on peritoneal dialysis

การเดินทางขณะรับการล้างไตทางช่องท้อง

ผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องมักจะสามารถสั่งให้ส่งของที่ต้องใช้ไปยังจุดหมายปลายทางของการเดินทางได้ และนำเครื่องล้างไตแบบอัตโนมัติไปด้วย (หากเขาทำการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ) ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไป การเดินทางเมื่อรับการล้างไตทางช่องท้องจะสะดวกและง่ายมากกว่าการบำบัดทดแทนไตวิธีอื่น อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังล้างไตทางช่องท้อง คุณยังต้องวางแผนล่วงหน้าว่าคุณจะบรรจุและขนส่งทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการรักษาอย่างไร หรือวางแผนสำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์การรักษา 

Elderly enjoying their time on the beach

การเดินทางขณะรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียม

หากคุณรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียม คุณต้องนัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับการรักษาที่ศูนย์ใกล้กับจุดหมายปลายทาง ศูนย์ไตเทียมส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการประสานงานการรักษากับผู้ป่วยที่เดินทางอยู่แล้ว ดังนั้นโปรดถามทีมบุคลากรทางการแพทย์ว่ามีใครที่ศูนย์ไตเทียมสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้บ้าง

Man and woman smiling

ท่านเป็นผู้ดูแลหรือคนใกล้ชิดกับบุคคลที่ต้องทำการบำบัดทดแทนไตหรือไม่

การเป็นผู้ดูแลหรือเมื่อคนที่รักเป็นผู้ป่วยรับการบำบัดทดแทนไตอาจทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปทางใดทางหนึ่ง การรู้ว่าจะเจอกับอะไรจะช่วยให้คุณเตรียมตัวล่วงหน้า อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะพบเจอ คุณจะช่วยสนับสนุนคนที่ใกล้ชิดได้อย่างไร และทำไมการดูแลตัวเองจึงสำคัญ  

เรียนรู้เพิ่มเติม

ต่อไป

elderly friends gathered together to talk about dialysis

พูดคุยเกี่ยวกับอาการของโรค

การพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอาการของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่อาจช่วยให้คุณสร้างความไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์และการแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างดีไปพร้อมกับการบำบัดทดแทนไต

patient undergoing dialysis holds hcp's hands for comfort

การจัดการกับอารมณ์

วิธีที่คุณรับมือกับอารมณ์ตลอดเส้นทางการรักษาจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคุณ

holding hands while on dialysis

ความสัมพันธ์ส่วนตัว

ขณะรับการบำบัดทดแทนไตท่านยังสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนรักได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวและการบำบัดทดแทนไต