โรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 (CKD)

โรคไตเรื้อรัง (CKD) เป็นภาวะที่การทำงานของไตลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป และอาจนำไปสู่ภาวะไตวายได้ในผู้ป่วยบางราย โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 4 พบว่าไตเกิดเสียหายมาก และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะไตวาย จึงควรเริ่มพูดคุยและวางแผนเพื่อบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกไตหรือล้างไต

CKD_Stages_Thai

ภาพรวมของโรคไตระยะที่ 4

โรคไตเรื้อรัง (CKD) แบ่งออกเป็น 5 ระยะตามการทำงานของไต และการพบเลือดหรือโปรตีนในปัสสาวะหรือไม่

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 เป็นระยะที่ไตถูกทำลายอย่างรุนแรงและการทำงานของไตลดลงอย่างมาก นำไปสู่การสะสมของสารพิษและของเหลวในร่างกาย การตรวจเลือดเพื่อตรวจการทำงานของไตระยะนี้จะพบอัตราการกรองของไต (eGFR) ประมาณ 15-29 มล./นาที มีแนวโน้มว่าผู้ป่วยจะมีอาการจากโรคไตเรื้อรังรวมทั้งพบปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น โรคโลหิตจางที่เกิดจากโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะนี้เป็นช่วงเวลาที่ควรวางแผนการบำบัดทดแทนไตและทำความเข้าใจถึงทางเลือกในการรักษา

อาการของโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 4

โดยทั่วไปอาการของโรคไตเริ่มพบในระยะที่ 3 แต่บางครั้งก็ไม่ปรากฏจนกว่าจะถึงโรคไตระยะที่ 4 ในระยะที่ 4 อาการจะพบได้บ่อยและเมื่อการทำงานของไตลดลง อาการก็อาจแย่ลง 

อาการของโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 4 อาจรวมถึง:

 • ความเหนื่อยล้า
 • หายใจถี่
 • อาการบวมที่มือและเท้า
 • ถุงใต้ตา
 • สีหรือปริมาตรของปัสสาวะเปลี่ยนไป
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ความอยากอาหารลดลง
 • คลื่นไส้และการรับรสแย่ลง
 • การนอนมีปัญหา
 • คัน
 • สีของเล็บและผิวหนังเปลี่ยนไป

อาการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงอาการทั้งหมดของโรคไตเรื้อรัง (CKD) เพื่อให้ผู้ป่วยปรึกษากับแพทย์หากมีอาการดังกล่าว

Find_the_answers_you_need_largetile_05.png

การรักษาโรคไตระยะที่ 4

การรักษาโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 มุ่งเน้นไปที่การรักษาอาการที่เกิดจากการทำงานของไตบกพร่อง การชะลอการลุกลามของโรคไตวายเรื้อรัง และเริ่มศึกษาการบำบัดทดแทนไต ในระยะนี้ แพทย์ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อกับอายุรแพทย์โรคไตเพื่อดูแลอย่างต่อเนื่อง อายุรแพทย์แพทย์โรคไตจะตรวจประเมินภาวะของผู้ป่วยและพูดคุย รวมทั้งเริ่มวางแผนการบำบัดทดแทนไตที่เป็นไปได้ (การล้างไตและการปลูกถ่าย) หากโรคของผู้ป่วยดำเนินไปสู่โรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 หรือที่เรียกกันว่าโรคไตระยะสุดท้าย

Find_the_answers_you_need_largetile_02.png

การจัดการโรคไตระยะที่ 4

สิ่งสำคัญสำหรับโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 4 คือการชะลอการลุกลามของโรค นอกจากนี้ การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคไตวายเรื้อรัง เช่น โรคโลหิตจางและโรคกระดูกพรุน ในขั้นตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นไปที่การรักษาสมดุลของของเหลวเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของของเหลวในขาหรือปอดของผู้ป่วย

คำแนะนำอื่นๆ ได้แก่ การเปลี่ยนการรับประทานอาหาร ออกกำลังกายระดับปานกลาง หยุดสูบบุหรี่ จำกัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และติดตามภาวะสุขภาพอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูงหรือเบาหวาน

 

0. BAXTER_DTP_Frontpage_Find the Answers You Need.png

การพยากรณ์โรคไตระยะที่ 4

เมื่อเป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 ไตของผู้ป่วยจะเสียหายอย่างรุนแรง และการทำงานของไตโดยรวมลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นไปได้ที่จะชะลอการลุกลามของโรคไตเรื้อรังและจัดการปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นอื่นๆ โดยทำตามคำแนะนำของทีมแพทย์

สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าการจัดการขึ้นอยู่กับสภาพโดยรวมของผู้ป่วยและการทำงานของไตที่ลดลง ทีมแพทย์จะเริ่มวางแผนทางเลือกในการบำบัดทดแทนไตเมื่อเข้าสู่โรคไตระยะที่ 5 หรือที่เรียกว่าโรคไตระยะสุดท้าย

Man shaking hands with a male physician

พูดคุยเกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต

แพทย์โรคไตและสมาชิกในทีมสหสาขาวิชาชีพจะเริ่มประเมินสภาพโดยรวมของผู้ป่วยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต พวกเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาที่มีอยู่และต้องการฟังความคิดเห็นของผู้ป่วยว่าการรักษาแบบใดเหมาะกับไลฟ์สไตล์และความชอบของผู้ป่วย ผู้ป่วยควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลือกอย่างถ่องแท้ ดูตัวเลือกต่างๆ และใช้เวลาคิดอย่างรอบคอบ เมื่อคิดทบทวนอย่างรอบคอบแล้ว ผู้ป่วยและแพทย์โรคไตะตัดสินใจเลือกทางเลือกการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

ถามคำถามสำคัญเพื่อขอให้แพทย์โรคไตตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุดเกี่ยวกับการรักษา

คำถามที่พบบ่อย