การฟอกไต

เมื่อพูดถึงการฟอกไตก็มักจะเกี่ยวข้องโรคไตระยะสุดท้ายหรือโรคไตวาย แต่ในเรื่องการล้างไตจะช่วยภาวะไตวายได้อย่างไร ในบทความนี้จะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการล้างไตแก่คุณ

การฟอกไต (ล้างไต) คืออะไร

การฟอกไตเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ขจัดสารพิษและของเสียออกจากร่างกาย อีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุลของของเหลว โดยผ่านการกรองเลือดผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งเลียนแบบทำหน้าที่เสมือนไตสุขภาพดี โดยกระบวนการรักษานี้เป็นทางเลือกการรักษาที่พบบ่อยที่สุดสำหรับภาวะไตวายระยะสุดท้าย

โดยทั่วไปผุ้ป่วยจะได้รับการฟอกไต เมื่อมีอาการที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคไตระยะสุดท้ายซึ่งการทำงานของไตจะลดลงอย่างมาก ก่อให้เกิดสารพิษเริ่มสะสมในระดับสูง และเกิดปัญหาของความสมดุลของของเหลว ส่งผลให้เกิดภาวะของเหลวเกิน

การฟอกไตสามารถช่วยลดอาการและป้องกันการสะสมของสารพิษและของเหลวในร่างกายที่ก่ออันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ประเภทของการฟอกไต

การฟอกไตมี 2 ประเภท คือ การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม คือการกรองเลือดผ่านตัวกรองของเครื่องไตเทียม และเลือดจะไหลกลับสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่อง โดยปกติกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง และทั่วไปจะทำอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจะต้องทำที่ศูนย์ไตเทียม

การล้างไตทางช่องท้อง เลือดจะถูกทำความสะอาดภายในร่างกายโดยใช้เยื่อบุตามธรรมชาติของช่องท้อง (เยื่อบุช่องท้อง) เป็นตัวกรอง โดยใช้น้ำยาล้างไตที่ผ่านการฆ่าเชื้อชนิดพิเศษจะไหลเข้าและออกจากช่องท้อง การล้างไตทางช่องท้องจะทำที่บ้านและโดยทั่วไปจะทำทุกวัน ไม่ว่าจะด้วยตนเองในระหว่างวันในช่วงสั้นๆ 3-4 ครั้ง (การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง) หรือใช้เครื่องล้างไตอัตโนมัติต่อเนื่อง หนึ่งครั้งตลอดทั้งคืน (การล้างไตทางช่องด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติ)

การเลือกประเภทของการฟอกไต สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณามีปัจจัยหลายประการ เช่น สถานการณ์ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต สภาวะสุขภาพ โดยจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและทีมแพทย์ โดยทีทแพทย์จะเป็นผู้อธิบายทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การเลือกประเภทการรักษาที่เลือกสามารถเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ในภายหลังได้หากจำเป็น

Doctor explaining the surgical procedure to create access before dialysis

ก่อนเริ่มการล้างไต

ก่อนที่คุณจะเริ่มการล้างไต ไม่ว่าจะเป็นการล้างไตทางช่องท้อง หรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จะมีขั้นตอนการผ่าตัดที่เรียกว่าการผ่าตัดเพื่อการฟอกไต ขั้นตอนนี้คือการผ่าตัดเพื่อทำเส้นฟอกเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือผ่าวางสายที่ช่องท้องสำหรับการล้างไตทางช่องท้อง

ทีมแพทย์จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนและระหว่างการฟอกไต โดยในขั้นตอนนี้มีส่วนสำคัญที่จะสามารถตอบข้อกังวลและคำถามที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดที่ผู้ป่วยอาจจะสงสัย

elderly friends talking about dialysis while having picnic

การเตรียมตัวสำหรับการฟอกไตครั้งแรก

นอกเหนือจากการเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการรักษาแล้ว สิ่งสำคัญคือการเตรียมจิตใจให้พร้อม การพูดคุยกับครอบครัวและเพื่อนจะช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ

สำหรับการวางแผนตารางเวลาประจำวัน เพื่อจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการรักษานั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของการฟอกไต หากเป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยควรวางแผนกิจกรรมผ่อนคลายระหว่างการรักษาเช่น การดาวโหลดเพลงโปรดไว้ หรือพกหนังสือเล่มโปรดติดตัวไปด้วย

ไม่ว่าการฟอกไตจะเป็นประเภทใด ทัศนคติเชิงบวนเป็นสิ่งสำคัญ และผู้ป่วยจะต้องสร้างความคุ้นเคยกับกิจวัตรประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไป

คำถามที่พบบ่อย