การล้างไตทางช่องท้อง (PD) ที่บ้าน

หากคุณกำลังต้องเริ่มฟอกไต การล้างไตทางช่องท้อง (PD) เป็นหนึ่งในตัวเลือกวิธีรักษาที่มีอยู่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการล้างไตทางช่องท้อง (PD) ที่บ้าน

การล้างไตทางช่องท้อง (PD) คืออะไร?

การล้างไตทางช่องท้อง (PD) เป็นการรักษาที่ใช้เยื่อบุช่องท้องทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด โดยทั่วไปจะทำที่บ้านรวมทั้งทำได้ขณะนอนหลับหรือเดินทาง การล้างไตทางช่องท้องเป็นการรักษาที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเดินทางหรือต้องการตารางการรักษาที่ยืดหยุ่น

Thai doctor discussing peritoneal dialysis with patient

การล้างไตทางช่องท้อง (PD) ทำอย่างไร?

การล้างไตทางช่องท้อง (PD) จะใส่น้ำยาล้างไต (หรือ dialysate) เข้าสู่ช่องท้องทางสายท่อล้างไต โดยแพทย์จะผ่าตัดใส่สายท่อนี้เข้าไปในช่องท้องก่อนเริ่มล้างไต จะมีการเติมน้ำยาและค้างน้ำยาไว้ในช่องท้อง 6-8 ชั่วโมงเพื่อกรองของเสียและของเหลวส่วนเกินออกจากเลือด เมื่อครบเวลาจะปล่อยน้ำยาที่มีของเสียและของเหลวส่วนเกินออกจากช่องท้องผ่านทางสายท่อล้างไต กระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่าการแลกเปลี่ยน

การล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ กับ
การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง

การล้างไตทางช่องท้อง (PD) มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การการล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ (APD) และล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง (CAPD)

Cartoon image of man undergoing APD therapy

การล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ (APD)

การล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติใช้เครื่องอัตโนมัติเติมและปล่อยน้ำยาล้างไตออกจากช่องท้อง

การล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติมักทำในเวลากลางคืนโดยใช้เครื่องล้างไตเชื่อมต่อกับสายท่อล้างไต ในขณะที่ผู้ป่วยนอนหลับเครื่องจะปล่อยน้ำยาที่ค้างในช่องท้องออกและเติมน้ำยาใหม่ใส่เข้าในช่องท้อง เมื่อผู้ป่วยตื่นตอนเช้าสามารถปลดการเชื่อมต่อจากเครื่องล้างไตและทำกิจกรรมตามปกติได้

Cartoon image of man undergoing CAPD therapy

การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง (CAPD)

การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องคือการรักษาที่ใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อเติมและปล่อยน้ำยาล้างไตออกจากช่องท้อง

การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปทำวันละ 3-4 ครั้ง เวลาตื่นตอนเช้า ก่อนอาหารกลางวัน ก่อนอาหารเย็น และก่อนนอน ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลจะเปลี่ยนน้ำยาล้างไตด้วยตนเอง การเปลี่ยนน้ำยาแต่ละครั้ง อาจใช้เวลา 30 นาทีเพื่อปล่อยน้ำยาที่ค้างในช่องท้องออกมา และเติมน้ำยาใหม่เข้าไปในช่องท้อง ผู้ป่วยสามารถกลับมาทำกิจกรรมประจำวันตามปกติได้จนกว่าจะถึงการแลกเปลี่ยนครั้งต่อไป

ข้อดีของการล้างไตทางช่องท้อง (PD) คืออะไร?

การล้างไตทางช่องท้องเป็นการรักษาที่ไม่ต้องใช้เข็ม

การล้างไตทางช่องท้องใช้สายท่อล้างไตใส่น้ำยาล้างไตเข้าไปในช่องท้องเพื่อกรอของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากเลือดผ่านเยื่อบุช่องท้อง ในทางกลับกัน การฟอกเลือด (HD) จะกรองเลือดผ่านเครื่องฟอกเลือดซึ่งต้องใช้เข็มเพื่อดึงเลือดออกมานอกร่างกายและไปกรองในเครื่องฟอกเลือด

การล้างไตทางช่องท้องที่บ้านทำให้การรักษามีความยืดหยุ่นและเป็นอิสระ

การล้างไตทางช่องท้อง (PD) ที่บ้านจะเพิ่มความยืดหยุ่นและความเป็นอิสระในการล้างไต ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหรือคลินิคบ่อยๆ และให้อิสระทำให้มีเวลาเพื่อการทำงานหรือทำกิจกรรมที่ชอบได้

สามารถเดินทางได้เมื่อล้างไตทางช่องท้อง

สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หลายคนยังอยากให้ตนเองไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระการล้างไตทางช่องทำได้เวลากลางคืน ทำให้ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องส่วนใหญ่ยังสามารถเดินทางและทำการรักษาต่อไปได้แม้จะไม่ได้อยู่บ้าน ผู้ป่วยสามารถปรึกษากับแพทย์เพื่อเตรียมสิ่งที่จำเป็นต่อการรักษาระหว่างการเดินทางได้

ไปที่ไหนต่อ

capd small title

การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง (CAPD)

CAPD ทำได้ในที่ทำงาน ที่บ้าน หรือระหว่างการเดินทาง

Illustration of a man and woman sleeping in a bed during at-home peritoneal dialysis

การล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD)

APD ช่วยให้คุณล้างไตขณะที่คุณหลับได้

Illustration of a patient participating in in-centre haemodialysis

การฟอกเลือดในศูนย์ไตเทียม (In-Centre HD)

คุณอาจต้องการรับการฟอกเลือดที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ไตเทียมใกล้บ้าน