การออกกำลังกายขณะที่รับการบำบัดทดแทนไต

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่จะยังคงแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดีตลอดเส้นทางการรักษา

Illustration of a woman walking a dog outside

การคงความกระฉับกระเฉงขณะรับการบำบัดทดแทนไตมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจเพิ่มความนับถือตนเอง กระตุ้นจิตใจและร่างกายและอาจทำให้คุณรู้สึก เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น และช่วยให้คุณกลับมาทำกิจกรรมที่เคยทำได้ก่อนรับการบำบัดทดแทนไต ก่อนที่คุณจะเริ่มออกกำลังกายใด ๆ ให้ปรึกษากับแพทย์ก่อน

elderly couple stretching outdoor after dialysis

ประโยชน์ของการคงความกระฉับกระเฉงขณะรับการบำบัดทดแทนไต

การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีไม่ว่าคุณจะรับการบำบัดทดแทนไตหรือไม่ก็ตาม การออกกำลังกายร่วมกับการรับประทานอาหารที่ดีต่อไตจะช่วยรักษาน้ำหนักที่เหมาะสมไว้ ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรักษาความคิดที่แจ่มใสและมุมมองด้านบวกไว้ได้ การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงอีกด้วย

Elderly man exercising in the gym while on dialysis

ออกกำลังกายแบบไหนได้บ้าง

ออกกำลังกายแบบไหนได้บ้าง?
เมื่อคุณรับการบำบัดทดแทนไต มีกิจกรรมหลายประเภทที่คุณสามารถเพลิดเพลินได้ การออกกำลังกายขณะรับการบำบัดทดแทนไตอาจทำได้ง่าย เช่น การเดิน อย่างไรก็ตาม หากคุณสามารถทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้ แพทย์อาจแนะนำการออกกำลังกายกลางแจ้งเพิ่มเติมให้กับคุณ รวมทั้ง มีรูปแบบการออกกำลังกายอีกมากมายที่คุณทำได้ในบ้านได้

Elderly couple walking dog outdoors while on dialysis

ข้อควรพิจารณาพิเศษ

ผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไตบางรายมีปัญหาทางการแพทย์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการออกกำลังกาย โรคเบาหวานและโรคหัวใจเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุด หากคุณมีโรคเหล่านี้ร่วมด้วย คุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มออกกำลังกาย จากนั้นเริ่มต้นออกกำลังกายอย่างช้าๆ ค่อย ๆ เพิ่มความหนักและระยะเวลา

Woman drinking water after exercising while on dialysis

การดื่มของเหลวกับการออกกำลังกาย

เมื่อท่านรับการบำบัดทดแทนไต การรักษาระดับของเหลวในร่างกายท่านให้สมดุลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก โปรดทราบว่าร่างกายของท่านจะสูญเสียของเหลวมากกว่าปกติเมื่อท่านออกกำลังกาย ท่านควรคุยกับแพทย์ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนปริมาณของเหลวที่ดื่มเมื่อท่านออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมีน้ำเพียงพอและเลี่ยงภาวะของเหลวไม่สมดุลหรือไม่อย่างไร บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไตต้องจำกัดน้ำและของเหลวอื่น ดังนั้นท่านจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กับแพทย์หรือพยาบาล

ต่อไป

Travelling on Dialysis

การเดินทางขณะรับการบำบัดทดแทนไต

คุณยังคงสามารถเดินทางได้ในขณะที่คุณกำลังรับการรักษาโรคไตเรื้อรัง (CKD) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางขณะรับการบำบัดทดแทนไต

elderly friends gathered together to talk about dialysis

พูดคุยเกี่ยวกับอาการของโรค

การพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอาการของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่อาจช่วยให้คุณสร้างความไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์และการแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างดีไปพร้อมกับการบำบัดทดแทนไต

patient undergoing dialysis holds hcp's hands for comfort

การจัดการกับอารมณ์

วิธีที่คุณรับมือกับอารมณ์ตลอดเส้นทางการรักษาจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคุณ