พูดคุยเกี่ยวกับอาการของโรค

การพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องท้าทาย แต่อาจช่วยให้คุณและผู้ดูแลเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นและส่งผลให้ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขขณะเข้ารับการบำบัดทดแทนไต

Two women talking

การพูดคุยเกี่ยวกับอาการของคุณจะช่วยบรรเทาความยากลำบากในการปรับตัวให้เข้ากับโรคไตเรื้อรัง (CKD)

การเริ่มต้นพูดคุยเกี่ยวกับอาการของโรคไตเรื้อรักับคนที่คุณรักอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่เป็นเรื่องคุ้มค่าที่จะพยายาม เพราะพวกเขาจะให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนตลอดเส้นทางการรักษา การแบ่งปันกับพวกเขาตั้งแต่เนิ่นๆและบ่อยครั้งจะช่วยให้คุณมีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับความคิด ความกังวล ความต้องการและความคาดหวังกับพวกเขาได้

Dialysis elderly couple providing emotional support

สามีภรรยาหรือคู่สมรส

หากคุณมีคู่สมรสคู่ครองหรือคนสำคัญอื่น ๆ คุณอาจต้องการกำลังใจจากพวกเขา และยิ่งถ้าพวกเขาเป็นผู้ดูแลระหว่างการบำบัดทดแทนไต คุณควรพูดคุยกับเขาหรือเธอว่าการรักษาของคุณจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคุณทั้งคู่อย่างไรและวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและความคาดหวังในครอบครัว

Family happily sitting on open field

ครอบครัวของคุณ

ในบางช่วงของเส้นทางการรักษา คุณอาจต้องบอกครอบครัวถึงอาการของคุณ การเปิดใจเกี่ยวกับอาการของคุณกับคนที่ใกล้ชิดที่สุดอาจช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไร

ครอบครัวของคุณจะให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งได้ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจพาคุณไปและกลับจากการรักษาและหากคุณรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องที่บ้าน พวกเขาอาจช่วยคุณทำการรักษา หรืออาจเต็มใจช่วยคุณทำหน้าที่ทำงานบ้านหรือดูแลเด็กเล็ก ๆ ได้

elderly friends talking about dialysis while having picnic

เพื่อนของคุณ

วิธีการรักษาที่คุณเลือกอาจส่งผลกระทบกับกิจกรรมทางสังคมได้บ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องหยุดชีวิตทางสังคมเหล่านั้น แจ้งให้เพื่อนทราบว่า คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้และควรปรึกษากับแพทย์ด้วย สิ่งสำคัญคือให้ยังมีนัดกับเพื่อนต่อไปเท่าที่ทำได้

dialysis patient discussing about his treatment with his colleagues in office

นายจ้างและเพื่อนร่วมงานของคุณ

คุณยังทำงานได้แม้รับการบำบัดทดแทนไต หากคุณจำเป็นต้องปรับตารางการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับการรักษา ควรพูดคุยเรื่องโรคและการรักษาของคุณกับที่ทำงาน

doctor explaining peritoneal dialysis to patient

การรักษาโรคไตเรื้อรัง (CKD) แบบของคุณเอง

หากคุณตัดสินใจเริ่มต้นการรักษาได้ด้วยตนเองผู้เดียว โปรดทราบว่าคุณสามารถติดต่อทีมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและขอแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้ชีวิตในการบำบัดทดแทนไตง่ายขึ้นได้ พวกเขาจะให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับการรักษาและข้อมูลอื่นๆได้ การพูดคุยอย่างเปิดกว้างกับทีมบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการต่างๆ เป็นวิธีที่ดีเพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ต่อไป

patient undergoing dialysis holds hcp's hands for comfort

การจัดการกับอารมณ์

วิธีที่คุณรับมือกับอารมณ์ตลอดเส้นทางการรักษาจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคุณ

holding hands while on dialysis

ความสัมพันธ์ส่วนตัว

ขณะรับการบำบัดทดแทนไตท่านยังสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนรักได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวและการบำบัดทดแทนไต

eating-healthy-for-a-dialysis-patient

การกินอาหารที่ดีต่อไต

การกินอาหารที่ดีต่อไตสามารถช่วยให้ท่านรู้สึกและทำได้ดีที่สุดตลอดการเดินทางกับการรักษาของท่าน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารกับการบำบัดทดแทนไต