การดูแลผู้ที่รับการบำบัดทดแทนไต

การบำบัดทดแทนไตเป็นสิ่งที่ทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ที่รับการบำบัดทดแทนไตและผู้ดูแล

การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่คุ้มค่า เป็นเรื่องปกติที่ผู้ดูแลอาจรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของคนที่คุณรัก เพียงจำไว้ว่าการดูแลตัวเองก็สำคัญเช่นกัน การทำความเข้าใจต่อผลกระทบของการบำบัดทดแทนไต ข้อกำหนดของการรักษาต่าง ๆ และกิจวัตรใหม่ ๆ จะช่วยเตรียมคุณในฐานะของผู้ดูแล ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายและช่วยให้คุณทั้งคู่ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข

elderly couple discussing their dialysis treatment options

การรับมือกับอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

การดูแลผู้ที่เริ่มรับการบำบัดทดแทนไตอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกัน ในตอนแรกคุณอาจรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย แต่เมื่อทำเป็นประจำ หน้าที่ส่วนใหญ่จะกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปเอง มีหลายวิธีที่อาจช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ ปรับความรู้สึกและผลกระทบของการบำบัดทดแทนไตต่อวิถีชีวิตได้ดีขึ้น 

A person lying down on a bed.

การทำความเข้าใจบทบาทของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

หากคนที่คุณดูแลอยู่กำลังพิจารณาการล้างไตทางช่องท้องนั่นหมายความว่า ผู้ป่วยจะทำการรักษาที่บ้าน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า จะทำการรักษาในเวลากลางคืน ทั้งคืน มีข้อดีมากมายที่จะเริ่มด้วยการล้างไตทางช่องท้องที่บ้าน

A person lying down on a hospital bed.

การดูแลผู้ที่รับการฟอกเลือดในศูนย์ฟอกเลือด

การฟอกเลือดที่ศูนย์ไตเทียมเป็นทางเลือกการรักษาที่ผู้ป่วยหลายคนเลือกใช้ในการรักษา มีบางสิ่งที่คุณควรทราบเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วย อย่างแรกคือ การฟอกเลือดด้วยที่ศูนย์ไตเทียมทำหลายครั้งต่อสัปดาห์และแต่ละครั้งในการรักษาใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงหรือตลอดคืน