การจัดการกับอารมณ์

วิธีที่คุณรับมือกับอารมณ์ตลอดเส้นทางการรักษาจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคุณ

Illustration of a woman walking with an older man holding a cane

เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเผชิญกับอารมณ์ที่หลากหลายและซับซ้อนในขณะที่คุณปรับตัวให้เข้ากับโรคไตเรื้อรัง (CKD) สิ่งสำคัญคือต้องเปิดใจกับตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้สึกและปล่อยให้ตัวเองสัมผัสกับอารมณ์เหล่านี้โดยไม่ตัดสิน การรับรู้ความรู้สึกและแบ่งปันความกังวลของคุณเกี่ยวกับโรคเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ความคิดเชิงบวก

Elderly man embracing wife in the outdoors

อารมณ์ที่คุณอาจพบ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอาจเกิดความหลากหลายของอารมณ์เกิดขึ้น การวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ก็เช่นกัน ชีวิตขณะที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตต้องใช้พลังกายและใจและบางครั้งคุณอาจรู้สึกหนักใจกับความท้าทายทางอารมณ์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอารมณ์ที่คุณอาจพบ

hcp assuring patient

การรับการสนับสนุนที่คุณต้องการ

จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในทีมดูแลสุขภาพของคุณจะแนะนำและสนับสนุนคุณเพื่อจัดการกับอารมณ์ของตนเอง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรทางการแพทย์นี้คุณอาจต้องเป็นผู้นำ - ถามคำถามรายงานอาการและบอกเล่าสภาพของคุณ รวมถึง ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้การสนับสนุนทางอารมณ์ได้เช่นกัน

Man and woman smiling

ท่านเป็นผู้ดูแลหรือคนใกล้ชิดกับบุคคลที่ต้องทำการบำบัดทดแทนไตหรือไม่

การเป็นผู้ดูแลหรือเมื่อคนที่รักเป็นผู้ป่วยรับการบำบัดทดแทนไตอาจทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปทางใดทางหนึ่ง การรู้ว่าจะเจอกับอะไรจะช่วยให้คุณเตรียมตัวล่วงหน้า อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะพบเจอ คุณจะช่วยสนับสนุนคนที่ใกล้ชิดได้อย่างไร และทำไมการดูแลตัวเองจึงสำคัญ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ต่อไป

holding hands while on dialysis

ความสัมพันธ์ส่วนตัว

ขณะรับการบำบัดทดแทนไตท่านยังสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนรักได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวและการบำบัดทดแทนไต

food preparation

อาหารกับการบำบัดทดแทนไต

การรับประทานอาหารที่ถูกต้องทำให้คุณมีสุขภาพขณะทำการบำบัดทดแทนไตที่ดี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารกับการบำบัดทดแทนไต

Senior couple stretching

การออกกำลังกายขณะรับการบำบัดทดแทนไต

การออกกำลังกายเป็นประจำมีความสำคัญ ทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงขณะที่เข้ารับการบำบัดทดแทนไต