การล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD)

การล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) เป็นการล้างไตทางช่องท้องโดยใช้เครื่องล้างไตช่วยเปลี่ยนน้ำยาล้างไต

women asleep

การล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) คืออะไร?

การล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) เป็นการฟอกไตโดยใช้เครื่องล้างไตทำการเปลี่ยนน้ำยาล้างไตแทนการเปลี่ยนด้วยตนเอง เครื่องนี้เรียกว่าเครื่องล้างไตอัตโนมัติ เครื่องจะมีการตั้งโปรแกรมเพื่อให้กำหนดปริมาณน้ำยาที่ต้องใช้ตามที่แพทย์กำหนด ทั่วไปแล้วการล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติใช้เวลาประมาณ 8 ถึง 12 ชั่วโมง ในเวลากลางคืน ขณะที่ผู้ป่วยนอนหลับ

การล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) ทำงานอย่างไร ?

ก่อนกาล้างไตแต่ละครั้ง เครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) จะเชื่อมต่อกับน้ำยาล้างไต 10-15 ลิตร และนำสายจากเครื่องล้างไตไปเชื่อมต่อกับสายท่อล้างไตที่ท้องของผู้ป่วย เครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) จะมีการตั้งโปรแกรมเพื่อควบคุมการเติมและการปล่อยน้ำยาล้างไตเข้าไปในช่องท้องของผู้ป่วย

เครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) จะปล่อยน้ำยาล้างไตที่ค้างในช่องท้องออกมา และใส่น้ำยาใหม่เข้าไปในช่องท้องเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการรักษา แต่ละวันผู้ป่วยจะใช้เซ็ตอุปกรณ์ชุดใหม่และน้ำยาล้างไตชุดใหม่ ล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ ผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน การตั้งค่าเครื่องของผู้ป่วยแต่ละคนจึงแตกต่างกัน

ด้วยการล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ

มาเรียนรู้วิธีการล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติช่วยให้ผู้ป่วยไตวายใช้ชีวิตได้ต็มที่อย่างมีความสุข

การล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเอง (CAPD) ข้อมูลด้านล่างนี้คือขัอดีของการการล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ

การล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) มีข้อดีอย่างไร ?

เกิดอาการบวมน้อยลง1

การล้างไตทางช่องท้อง คือการกำจัดน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายของผู้ป่วยผ่านทางเยื่อบุช่องท้อทดแทนการทำงานของไต การล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) ช่วยกำจัดน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายของผู้ป่วยได้ดีขึ้นในผู้ป่วยบางราย ซึ่งจะช่วยลดอาการบวมจากการมีน้ำส่วนเกินได้

ลดความเสี่ยงของการเกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบ1

การล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) มักจะทำในเวลากลางคืน โดยผู้ป่วยจะต่อและปลดสายท่อล้างไตที่อยู่ที่ท้องกับเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติวันละ 1 ครั้งในขณะที่การล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเองมักจะทำ วันละ 3-4 ครั้งผู้ป่วยจะต้องต่อและปลดสายท่อล้างไตที่อยู่ที่ท้องกับถุงน้ำยาล้างไตวันละ 3-4 ครั้ง

รู้สึกสุขสบายมากขึ้น2

ผู้ป่วยมักจะทำการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเองในท่านั่ง ในขณะที่การล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) ผู้ป่วยมักจะทำในท่านอน ทำให้ความดันในช่องท้องระหว่างล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) ลดลง 50%

มีเวลาระหว่างวันมากขึ้น2

เนื่องจากการล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) ทำระหว่างนอนหลับ ผู้ป่วยจึงพลิดเพลินกับเวลาว่างระหว่างวันได้มากขึ้น อันที่จริง กว่า 60% ของผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ สามารถทำงานเต็มเวลาได้  ดังนั้น ผู้ป่วยจึงยังสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

แม้ว่าผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) จะมีความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า แต่ภาวะแทรกซ้อนทั่วไปของการล้างไตทางช่องท้องก็อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การติดเชื้อและไส้เลื่อน

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนและสิ่งที่ควรรู้ของการล้างไตทางช่องท้อง

FAQ

ไปที่ไหนต่อ
capd small title

การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง (CAPD)

CAPD ทำได้ในที่ทำงาน ที่บ้าน หรือระหว่างการเดินทาง

Illustration of a patient participating in in-centre haemodialysis

การฟอกเลือดในศูนย์ไตเทียม (In-Centre HD)

คุณอาจต้องการรับการฟอกเลือดที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ไตเทียมใกล้บ้าน

Illustration of a kidney transplant

การปลูกถ่ายไต

การปลูกถ่ายไตอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยบางคน