ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการล้างไตทางช่องท้อง(CAPD)

การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง (CAPD) เป็นการล้างไตทางช่องท้อง (PD) ที่ใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อ "แลกเปลี่ยน" น้ำยาที่ค้างในช่องท้องกับน้ำยาถุงใหม่

CAPD patient reading a book

การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องคืออะไร?

การล้างไตทางช่องท้อง (PD) ใช้เยื่อบุช่องท้องเป็นตัวกรองตามธรรมชาติเพื่อขจัดของเสียออกจากเลือด1 การล้างไตทางช่องท้องมี 2 ประเภท: การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง (CAPD) และการล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD)

การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องทำได้ด้วยตนเองในบริเวณที่สะอาดและไม่ต้องใช้เครื่องล้างไต ดังนั้น ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือแม้แต่กำลังเดินทาง ก็ทำการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องได้อย่างสะดวก

CAPD ทำที่บ้านได้อย่างไร

ต่อถุงน้ำยาล้างไตถุงใหม่กับสายท่อล้างไตจากช่องท้อง การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องเริ่มต้นเมื่อน้ำยาล้างไตที่แช่ค้างในช่องท้อง ถูก "แลกเปลี่ยน" กับน้ำยาล้างไตใหม่

น้ำยาล้างไตถุงใหม่แขวนบนเสา ใช้แรงโน้มถ่วงโลกดึงน้ำยาใหม่เติมเข้าช่องท้อง เมื่อเติมน้ำยาเสร็จ ปลดถุงน้ำยาออกจากสายท่อล้างไตและปิดจุกที่สายท่อล้างไต ผู้ป่วยจะมีวลาว่างเพื่อทำกิจวัตรที่ต้องการจนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยนน้ำยารอบถัดไป การเปลี่ยนน้ำยาแต่ละครั้งใช้เวลา 20-40 นาที โดยทั่วไปเปลี่ยนน้ำยาวันละ 3-4 ครั้งขึ้นอยู่กับภาวะของผู้ป่วยแต่ละคน

ข้อดีของการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องคืออะไร?

มีอิสระมากขึ้น 2

อุปกรณ์การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง พกพาสะดวกกว่าอุปกรณ์ฟอกไตวิธีอื่น ผู้ป่วยจะล้างไตได้ในสถานที่ต่างๆ เช่น ที่ทำงานหรือที่บ้าน หรือแม้ในขณะเดินทาง

ลดความเครียดทางร่างกาย 3

การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง (CAPD) เป็นการบำบัดรักษาแบบ "ต่อเนื่อง" หมายความว่าจะควบคุมของเสียและของเหลวส่วนเกินได้ง่ายขึ้นและการรักษามีผลกระทบกับหัวใจและหลอดเลือดน้อย

ใช้ยาน้อยกว่า

ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องอาจจะใช้ยาและอาหารเสริมน้อยกว่าผู้ป่วยฟอกเลือด

เก็บรักษาการทำงานของไตไว้ได้นานขึ้น 4

ผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง อาจรักษาการทำงานของไตไว้ได้นานกว่าผู้ป่วยฟอกเลือด

การจำกัดอาหารน้อยลง 5

การรับประทานอาหารที่สมดุลเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังทุกคน การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องทำวันละหลายครั้ง ทำให้ของเสียสะสมในร่างกายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการฟอกเลือด ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่ชอบได้มากขึ้น นอกจากนี้ การล้างไตทางช่องท้องทุกวันทำให้กำจัดโพแทสเซียมได้มากกว่าการฟอกเลือด ดังนั้นผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องไม่ต้อเฝ้าดูค่าโพแทสเซียมอย่างเคร่งครัดเท่ากับผู้ป่วยฟอกเลือด

FAQ

ไปที่ไหนต่อ

PD at home

การล้างไตทางช่องท้อง (PD) ที่บ้าน

APD เป็นการล้างไตทางช่องท้องประเภทหนึ่งซึ่งแตกต่างจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เราอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล้างไตทางช่องท้อง

Illustration of a patient participating in in-centre haemodialysis

การฟอกเลือดในศูนย์ไตเทียม (In-Centre HD)

คุณอาจต้องการรับการฟอกเลือดที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ไตเทียมใกล้บ้าน

Illustration of a kidney transplant

การปลูกถ่ายไต

การปลูกถ่ายไตอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยบางคน