อาการโรคไตเรื้อรัง

Find_the_answers_you_need_largetile_01.png

สัญญาณของอาการโรคไตเรื้อรังอาจตรวจไม่พบในระยะแรก เนื่องจากอาการของโรคไตจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน และบ่อยครั้งอาการจะแสดงออกมาเมื่อการทำงานของไตบกพร่องอย่างรุนแรง ดังนั้นโรคไตถูกเรียกว่าเป็น “ภาวะเงียบ”

มากกว่า 10% ของประชากรทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโรคไตเรื้องรัง ในระดับหนึ่ง และในจำนวนนี้มีจำนวนมากที่มีโอกาสลุกลามเป็นโรคไตระยะสุดท้าย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังอาการของโรคไตที่อาจเกิดขึ้น

สัญญาณที่พบบ่อยที่สุดของไตวายหรือโรคไตระยะลุกลามแสดงไว้ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม อาการของโรคโรคไตเรื้อรังส่วนใหญ่ไม่มีความจำเพาะ และยังขึ้นอยู่กับภาวะร่างกายของผู้ป่วย ควรปรึกษาทีมแพทย์หากมีอาการที่น่าสงสัย เพื่อได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง

อาการของโรคไตเรื้อรัง: สิ่งที่คุณอาจพบ

คำถามที่พบบ่อย